purchase and processing of iron scrap illustration
POLSKA
O
SPÓŁCE
Firma CENTROMAT s.r.o. powstała w maju 1994 roku i zajmuje się skupem, przeróbkš i sprzedażš złomu metalowego. Swoim miesięcznym obrotem należy do dziesištki najbardziej znanych dostawców złomu do zakładów hutniczych.

Firma posiada na swoim centralnym złomowisku najbardziej nowoczesne technologie do zwózki, manipulacji i przeróbki metalowego złomu. Spółka CENTROMAT posiada również dwie bocznice kolejowe, drogowe i kolejowe wagi pomostowe oraz wystarczajšcš pojemnoµć magazynów do przechowywania złomu.

Zapisana u Sšdu Krajowego w Ostrawie rozdział C, wkładka 7013.


EU CZ v EU Moravskoslezský kraj

NASZE
CERTYFIKATY
ISO 8
EN ISO
9001:2008
ISO 9
ČSN EN ISO
9001:2009
KIEROWNICTWO
SPÓŁKI

Właµciciel firmy:

Sekretarz:

Ing. Josef Hrubý
Tel.: +420 602 579 714
Fax.: +420 596 238 083
josef.hruby@volny.cz
Ing. David Hrubý
Tel.: +420 602 742 254
Fax.: +420 596 238 083
david.hruby@centromat.cz
Renata Hrubá
Tel.: +420 606 733 929
Fax.: +420 596 238 083